"הודעות הממשל היו חלשות לעומת השיחות הסגורות"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris