"לישראל אין מענה לגל הטרור הפלסטיני שיבוא"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris