"ראיתי את האנשים המדהימים, את הפנים העצובות"
איריס קול
Paris