"האירוע חמור ומאוד לא נדיר - ידם על התחתונה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris