"אנו מפוררים את העם, וזה לא יהיה טוב לעסקים"
איפה הכסף
Paris