"הוא בעצם הורשע על סמך הודאה מאוד בעייתית"
סיון כהן
Paris