"הדרישה הובילה לפיצוץ גדול בתוך המשפחה ולעימות"
סיון כהן
Paris