"השיר הזה גרם לי להרגיש שעדן דרסו היא הרבה דברים"
איריס קול
Paris