"הסמכויות שההפיכה תסדר לביה"ד הרבני - מסוכן לנשים החרדיות"
ינון מגל ובן כספית
Paris