"יש בי צד שהוא מאוד לא בתוך גבולות ותבניות"
איריס קול
Paris