"לקחו אותי לחדר חקירות ועשו עליי חיפוש פיזי"
ינון מגל ובן כספית
Paris