"אין סיכומים בבית הנשיא, אפילו עוד לא החליפו נוסחים ברורים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris