"אין לו סמכות - לא הפרתי משמעת קואליציונית"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris