"יש הרבה שירים שאני מתכוון להוציא בזה אחר זה"
איריס קול
Paris