"האמריקנים לא העלו בדעתם שהשר לביטחון לאומי יהיה טרוריסט מורשע"
סיון כהן
Paris