"סובלות מאנורקסיה פוחדות יותר לעלות במשקל מלמות"
איריס קול
Paris