"היה לי חשוב להביא לחיבור הזה את הצד הישראלי שלי"
איריס קול
Paris