"מה התוכנית? לתת להם להמשיך לשרוף את המדינה?"
ינון מגל ובן כספית
Paris