" בג"ץ יכול לבטל חוקי יסוד, אבל בשיקול דעת"
בן כספית ואריה אלדד
Paris