"בג"ץ יתערב בחוקי יסוד? לא מתכוונת לכבד את הפסיקה"
ינון מגל ובן כספית
Paris