"יש את התפיסה הגלותית של 'חייבים להתחתן ולקנות דירה' - זהו שלא"
איפה הכסף
Paris