"ממשלה הזויה, של חבורה שהייתה של יגאל עמיר"
ינון מגל ובן כספית
Paris