"היו פעמים שנתקלתי במקומות של התנשאות"
איריס קול
Paris