"הכנסתי אותו לגן וחשבתי שזה הדבר הנכון ביותר לעשות"
מעיין אדם
Paris