"קורא לכל חבריי להפסיק לשתוק ולהגיש תביעות"
אראל סג"ל
Paris