"אנחנו בפרק שגם בבית הקלפים לא חשבו עליו"
גדעון אוקו
Paris