"אנשים מתוך המערכת פונים אליי ואומרים שאין דרך אחרת"
בן כספית ואריה אלדד
Paris