"בשנה וחצי יותר משבעים ישראלים נרצחו"
גדעון אוקו
Paris