"זה מאוד פגע בי, החליטו שאני אל־הורית"
מעיין אדם
Paris