"שרה"מ יודיע שהוא מפסיק - לא מופרך כבעבר"
גדעון אוקו
Paris