"אם בית המשפט יכול לבטל חוקי יסוד - מה זה אם לא כוח מוחלט?"
בן כספית ואריה אלדד
Paris