"מניח שיוצגו דרישות ויצטרכו לקבל החלטה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris