"המשפט לא יודע להתמודד עם הסתברות שיקרה משהו"
סיון כהן
Paris