"הסרט גם בוחן את הנרמול של השקרים"
איריס קול
Paris