"עדיין תושבים רבים בדרום מעדיפים שלא לצאת מביתם"
דידי לוקאלי
Paris