"לגיטימי ביותר במלחמה שהגירעון יגדל"
איפה הכסף
Paris