"אתה לא יודע בשלב הזה איך האויב נראה"
אראל סג"ל
Paris