"הוצאנו משפחה מבית תחת אש, זה היה אינטנסיבי"
אראל סג"ל
Paris