"אין כוונה להוריד את הריבית בשלב זה"
איפה הכסף
Paris