"אנו מסדירים את מעמד משפחות החטופים"
איפה הכסף
Paris