"יש לי קושי להכניס ולהוציא אוויר"
פרופ' רפי קרסו
Paris