"בוודאי שגם אני נושא באחריות"
ינון מגל ובן כספית
Paris