לא שוכחים את החולים, גם עכשיו
ניסים משעל וטל שלו
Paris