"היה יכול להימנע אסון אם היו מקשיבים"
ינון מגל ובן כספית
Paris