"מישהי צלצלה, ואמרה שבזכות ענר הם חיים"
ינון מגל ובן כספית
Paris