"למה שבעולם לא יראו את השואה שעשו לנו?"
ינון מגל ובן כספית
Paris