"מבחינתי שרה"מ יעמוד על הגדר ויגיד 'אני נכנע'"
ניסים משעל וטל שלו
Paris