"התוכניות לחטיפה היו של 20-10 איש"
ניסים משעל וטל שלו
Paris