"שיהיה ברור לנו ולכל העולם מי ניצח ואיך ניצחנו"
ינון מגל ובן כספית
Paris