"יש לא מעט עבודה, שאף אחד לא ירפה את ידי הצבא"
ינון מגל ובן כספית
Paris